BH News Logo

Bosna i Hercegovina

IPA 2013 državni paket: Raspoloživ iznos od miliona eura

Vijeće ministara BiH je razmatralo Informaciju o prijedlogu paketa projekata za Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) - Komponenta I za Bosnu i Hercgovinu za 2012. i 2013. godinu za fazu formulacije.

zgrada_savjet_ministara.jpg

Zadužena je Direkcija za evropske integracije da do 13. jula Evropskoj komisiji dostavi paket koji će biti sačinjen od usuglašenih projektnih prijedloga.

 

Sve relevantne institucije Vijeća ministara BiH zadužene su da u koordinaciji s resornim ministarstvima i drugim institucijama na nižim upravnim razinama intenzivno nastave rad na usuglašavanju i daljnjoj pripremi neusuglašenih i nedovršenih prijedloga.

 

Također je zaključeno da Vijeće ministara prije godišnjih odmora održi tematsku sjednicu na kojoj će se raspravljati o mehanizmu koordinacije oko svih poslova vezanih za evropske integracije.

 

Iznos koji BiH ima na raspolaganju za IPA 2012. državni program (Komponenta 1) je 102.670.995,50 eura. Kada se od ovoga iznosa oduzmu sredstva za regionalne inicijative koji će se realizovati putem višekorisničke IPA-e, raspoloživa sredstva za IPA 2012. državni paket i programiranje iznose 84.770.995,50 eura.

 

Što se tiče 2013. godine raspoloživi iznos za IPA 2013. državni paket i programiranje trebao bi da iznosi oko 87.090.000,00 eura, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Subota, 14. Juli 2012 u 15:51

Izvor: ekapija, bh news