BH News Logo

Bosna i Hercegovina

Projekat “Priprema IPARD sektorskih analiza u BiH“

eu_1.jpg

Jučer je u prisustvu brojnih predstavnika relevantnih institucija, u prostorijama Delegacije Evropske Unije u BiH, zvanično otpočeo projekat pod nazivom "Priprema IPARD sektorskih analiza u Bosni i Hercegovini".

 

Evropska unija je za ovaj projekat, kojeg implementira Organizacija UM za hranu i poljoprivredu (FAO), izdvojila 500.000,00 eura iz IPA fondova.

 

Korisnici navedenog projekta su Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, entitetska ministarstva poljoprivrede i Odjeljenje za poljoprivredu Brčko Distrikta BiH.

 

Projekat omogućava izradu sektorskih analiza, čime su obuhvaćeni sljedeći sektori – mlijeko, meso, voće i povrće, uključujući vinarski sektor, žitarice i diverzifikacija.

 

Veliki doprinos u realizaciji projekta i pripremi sektorskih analiza pružiće Poljoprivredno-prehrambeni fakultet iz Sarajeva, Poljoprivredni fakultet iz Banjaluke i Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet iz Mostara.

 

Navedeni projekat će, prema mišljenju ključnih aktera, biti primjer dobre prakse i saradnje institucija u ostvarivanju razvojnih ciljeva.

 

Proces izrade sektorskih analiza biće završen do decembra mjeseca tekuće godine, čime će biti ispunjen jedan od preduslova za korištenje sredstava EU iz pete komponente IPA fondova (IPARD), kada BiH ostvari status zemlje kandidata za članstvo u EU.

Srijeda, 11. Maj 2011 u 17:46

Izvor: bh-news