Javni pozivi i konkursi

Poziv na tender za odabir projekata NVO u BIH

POZIV NA TENDER ZA ODABIR PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Projekat je u skladu sa Operativnim smjernicama za NVO projekte u Bosni i Hercegovini odnosno tenderskom dokumentacijom koja je dostupna na web stranici FSU u BiH;

Jedna nevladina organizacija može podnijeti samo jedan projektni prijedlog u funkciji nosioca, ali može biti projektni partner u više projekata;

Organizacija koja podnosi projekat mora osigurati sufinansiranje iz domaćih izvora (uključuje javne institucije sa svih nivoa, i/ili sredstva iz budžeta općinskih, kantonalnih, entitetskih ili državnih nivoa vlasti), a najmanje u iznosu jedne polovine iznosa za koji se aplicira FSU u BiH;

Projekat je fokusiran na najmanje jednu od prioritetnih oblasti FSU u BiH koja podržava aktivnosti NVO-a vezane za socijalno uključivanje sljedećih ciljnih grupa: b. Porodice sa više djece i djeca iz ugroženih grupa, d. Žene,

Projekat je podnesen u propisanom formatu (dostupnom na web stranici FSU u BIH) uključujući i sve pripadajuće anekse;

Dodatne informacije i dokumenti se mogu dobiti na web stranici Fondacije: http://www.sif.ba Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini je finansijski podržana od strane Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (FOD BiH) i Švicarske Agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Nazad

Ponedeljak, 23. April 2012

Media Oglasi

Sadržaj je moguće preuzeti i bez saglasnosti autora, ali uz isključivo navođenje izvora www.bh-news.com

Imate profil na Facebook-u?

Kliknite "Sviđa mi se"
da ubuduće pratite najnovije vijesti na svom profilu.